Přihláška tábor (online)

 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte - vyplňuje ošetřující lékař, odevzdáváte v den nájezdu 

(Možno využít dřívější posudky ze škol v přírodě, soustředění apod. NEZAPOMEŇTE, že posudek má platnost maximálně 2 roky.)

 

Doplňující informace a bezinfekčnost - vyplňuje zákonný zástupce dítěte, odevzdáváte v den nájezdu 
(Potvrzení o bezinfekčnosti nesmí být starší než 1 den před nájezdem.)

 

Pokyny pro účastníky - obsahuje všechny důležité informace (co s sebou, data, časy apod.)

 

Táborový řád - obsahuje pravidla chování na LT Chaloupky