Postup:

1) Vyberte si variantu tábora.
2) Vyplňte přihlášku (online).
3) Obratem Vám potvrdíme přijetí přihlášky a sdělíme variabilní symbol k platbě.
4) 
Pošlete celou částku (4000,-) do 30. 6. 2019 na č. úč. 19-7036160227/ 0100 - POUZE poté je přihláška platná!

První část přihlášení je tak hotová. Následně je potřeba postupovat takto:
 

1) V sekci "Dokumenty ke stažení" jsou další potřebné dokumenty:

                - Pokyny pro účastníky
                - Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte - vyplňuje ošetřující lékař dítěte (možno využít posudky ze ŠVP, LVZ apod. ne starší než 2 roky!)
                - Doplňující informace k pobytu a potvrzení o bezinfekčnosti - vyplňuje zákonný zástupce dítěte

​2) V den nástupu nám u registrace předáte kopii zdravotní průkazky, Lékařský posudek, Doplňující pokyny + Bezinfekčnost. 

​3) Seznamte se s obsahem Pokynů pro účastníky a Táborovým řádem.

 

VEŠKERÉ informace o táboře a přihláškách na tel. č.: 774 997 828 (Jakub Dvořák, hl. vedoucí) nebo na emailu info@florbalak.cz